Jul 9, 2012

เจาะราคาที่ดิน "สูงสุด-ต่ำสุด" หลังปรับประเมินใหม่ 77 จังหวัด
1 ก.ค. 2555 กรมธนารักษ์ประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 2555-2558 ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 21.34% เป็นกรุงเทพฯ 17.13% และภูมิภาค 21.40%

"กรุงเทพฯ" มีทั้งขยับขึ้นเกิน 100% ถึงไม่มีการปรับเปลี่ยน (ดูตาราง) สูงสุดยังอยู่ "สีลม" ราคา 8.5 แสนบาท/ตร.ว. ต่ำสุดที่ "บางขุนเทียน" ราคา 500 บาท/ตร.ว. ส่วน "ภูมิภาค" ราคาสูงสุด-ต่ำสุด

เริ่มที่ "กระบี่" ถ.อุตรกิจ 62,500 บาท/ตร.ว. อ.อ่าวลึกและปลายพระยา 75 บาท/ตร.ว. "กาญจนบุรี" ถ.แสงชูโต 6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.สังขละบุรีและ อ.ทองผาภูมิ 20 บาท/ตร.ว. "กาฬสินธุ์" ถ.กาฬสินธุ์ 33,550 บาท/ตร.ว. อ.สมเด็จ 48 บาท/ตร.ว. "กำแพงเพชร" ถ.เจริญสุข 34,500 บาท/ตร.ว. อ.พรานกระต่าย ปางศิลาทอง ลานกระบือ และคลองลาน 40 บาท/ตร.ว.
"ขอนแก่น" ถ.ศรีจันทร์ 2 แสนบาท/ตร.ว. อ.เขาสวนกวาง 40 บาท/ตร.ว. "จันทบุรี" ถ.ศรีรองเมืองและอัมพวา 1 ที่ 9 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ขลุง และสอยดาว 25 บาท/ตร.ว. "ฉะเชิงเทรา" ถ.มหาจักรพรรดิ์ 4 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ท่าตะเกียบ 75 บาท/ตร.ว. "ชลบุรี" ถ.เลียบหาดพัทยา 8 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.บ่อทอง บ้านบึง และหนองใหญ่ 100 บาท/ตร.ว. "ชัยนาท" ถ.ชัยณรงค์ 44,500 บาท/ตร.ว. อ.วัดสิงห์ 45 บาท/ตร.ว.

"ชัยภูมิ" ถ.ราชทัณฑ์ 53,500 บาท/ตร.ว. อ.ภักดีชุมพล 35 บาท/ตร.ว. "ชุมพร" ถ.ศาลาแดง และ ถ.ปรมินทรมรรคา 67,500 บาท/ตร.ว. อ.หลังสวน สวี ท่าแซะ และพะโต๊ะ 70 บาท/ตร.ว. "เชียงราย" ถ.พหลโยธิน 8.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.เมืองเชียงราย และแม่ลาว 100 บาท/ตร.ว. "เชียงใหม่" ถ.วิชยานนท์ ช้างม่อย ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส และ ถ.ช้างคลาน 2.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.ดอยหล่อ แม่แจ่ม และกัลยาณีวัฒนา 10 บาท/ตร.ว. "ตรัง" ถ.ราชดำเนิน 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.ห้วยยอด กันตัง ปะเหลียน นาโยง วังวิเศษ รัษฎา และหาดสำราญ 100 บาท/ตร.ว. "ตราด" ถ.สุขุมวิท 7.1 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.บ่อไร่ 75 บาท/ตร.ว.

บางบัวทองวาละพันบาท

"ตาก" อ.แม่สอด ถ.อินทรคีรี และประสาทวิถี 6.3 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.แม่สอด 40 บาท/ตร.ว. "นครนายก" อ.เมือง ถ.เสนาพินิจ 6.6หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ปากพลี 150 บาท/ตร.ว. "นครปฐม" ถ.ราชวิถี ทรงพล และรอบองค์พระ 8 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กำแพงแสน 125 บาท/ตร.ว. "นครพนม" ถ.อภิบาลบัญชา 4.2 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.นาหว้า ศรีสงคราม โพนสวรรค์ และนาทม 75 บาท/ตร.ว. "นครราชสีมา" ถ.จอมพลและอัษฎางค์ 1.3 แสนบาท/ตร.ว. อ.คง และบัวใหญ่ 40 บาท/ตร.ว.

"นครศรีธรรมราช" ถ.เนรมิต จำเริญวิถี และราชดำเนิน 2 แสนบาท/ตร.ว. อ.เชียรใหญ่ 50 บาท/ตร.ว. "นครสวรรค์" ถ.โกสีย์ 1.25 แสนบาท/ตร.ว. อ.ลาดยาว และแม่วงก์ 25 บาท/ตร.ว. "นนทบุรี" อ.เมือง ถ.งามวงศ์วาน 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.บางบัวทองและไทรน้อย 1,000 บาท/ตร.ว. "นราธิวาส" อ.สุไหงโก-ลก ถ.บุษยพันธ์ 8.5หมื่นบาท/ตร.ว. อ.สุคิริน และจะแนะ 50 บาท/ตร.ว. "น่าน" ถ.อนันตวรฤทธิเดช และสุมนเทวราช 45,000 บาท/ตร.ว. อ.ปัว และบ่อเกลือ 15 บาท/ตร.ว. "บึงกาฬ" ถ.สายบึงกาฬ-พังโคน 5,500 บาท/ตร.ว. อ.บุ่งคล้า และโซ่พิสัย 50 บาท/ตร.ว. "บุรีรัมย์" ติด ถ.สุนทรเทพ 5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.คูเมือง บ้านด่าน ห้วยราช ลำปลายมาศ ประโคนชัย 75 บาท/ตร.ว.

น้ำหนาว 40 บาท/ตร.ว.

"ปทุมธานี" อ.ธัญบุรี ถ.พหลโยธิน 9 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.หนองเสือ 500 บาท/ตร.ว. "ประจวบคีรีขันธ์" อ.หัวหินติดทะเล 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.บางสะพานน้อย 50 บาท/ตร.ว. "ปราจีนบุรี" ถ.เทศบาลดำริห์ 4 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กบินทร์บุรี 50 บาท/ตร.ว. "ปัตตานี" ถ.พิพิธ 5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ทุ่งยางแดง 60 บาท/ตร.ว. "พะเยา" ถ.พหลโยธิน และดอนสนาม 5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.จุน เชียงคำ และ

ปง 50 บาท/ตร.ว. "พังงา" ถ.เพชรเกษม 4 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กะปง 75 บาท/ตร.ว. "พัทลุง" ถ.โพธิ์สะอาด 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.ควนขนุน 50 บาท/ตร.ว.

"พิจิตร" ถ.เจริญศรี ตลาดเทศบาล ถ.สระหลวง และศรีมาลา 2.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.สากเหล็ก และโพธิ์ประทับช้าง 25 บาท/ตร.ว. "พิษณุโลก" ถ.เอกาทศรถ และนเรศวร 8 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ชาติตระการ 25 บาท/ตร.ว. "เพชรบุรี" ถ.สุรินทร์ฤาไชย 1 แสนบาท/ตร.ว. อ.หนองหญ้าปล้อง

50 บาท/ตร.ว. "เพชรบูรณ์" ถ.ศึกษาเจริญ 2.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.น้ำหนาว 40 บาท/ตร.ว. "แพร่" ถ.ยันตรกิจโกศล 42,500 บาท/ตร.ว. และ อ.เด่นชัย 25 บาท/ตร.ว.

"ภูเก็ต" ถ.พังงา รัษฎา เยาวราช ซอยประดิษฐ์ ถนนระนอง 1.4 แสนบาท/ตร.ว. อ.ถลาง 970 บาท/ตร.ว. "มหาสารคาม" ถ.ผังเมืองบัญชา 3.6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.บรบือ และกุดรัง 65 บาท/ตร.ว. "มุกดาหาร" ถ.พิทักษ์พนมเขต วิวิธสุรการ และสองนางสถิตย์ 2 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.เมือง นิคมคำสร้อย คำชะอี และดงหลวง 25 บาท/ตร.ว. "แม่ฮ่องสอน" ถ.สิงหนาทบำรุง และขุนลุมประพาส 4.9 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง 20 บาท/ตร.ว. "ยโสธร" ถ.แจ้งสนิท 4 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ป่าติ้ว 45 บาท/ตร.ว.

"ยะลา" ถ.สุขยางค์ 1.7 แสนบาท/ตร.ว. อ.เบตง 25 บาท/ตร.ว. "ร้อยเอ็ด" ถ.หายโศรก 8 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.โพนทอง 50 บาท/ตร.ว. "ระนอง" ถ.เรืองราษฎร์ 8.1 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กะเปอร์ 50 บาท/ตร.ว. "ระยอง" ถ.สุขุมวิท 7 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.เขาชะเมา 75 บาท/ตร.ว. "ราชบุรี" ถ.ไกรเพชร อัมรินทร์ และทรัพย์คีรี 1 แสนบาท/ตร.ว. อ.ปากท่อ 50 บาท/ตร.ว. "ลพบุรี" ถ.สุรสงคราม 1 แสนบาท/ตร.ว.

อ.โคกเจริญ 20 บาท/ตร.ว. "ลำปาง" ถ.ท่าคราวน้อย 59,500 บาท/ตร.ว. อ.เมืองลำปาง 100 บาท/ตร.ว. "ลำพูน" อ.เมือง ถนนอินทยงยศ 1 แสนบาท/ตร.ว. อ.ลี้ 50 บาท/ตร.ว.

"เลย" ถ.เจริญรัฐ 4 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว และท่าลี่ 40 บาท/ตร.ว. "ศรีสะเกษ" ถ.ขุขันธ์ 3.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กันทรลักษณ์ เบญจลักษณ์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง ขุขันธ์ ภูสิงห์ ปรางค์กู่ และเมืองจันทร์ 50 บาท/ตร.ว. "สกลนคร" ถ.ประชาราษฎร์ 6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.อากาศ เจริญศิลป์ นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว 50 บาท/ตร.ว.

หาดใหญ่ 4 แสนบาท/ตร.ว.

"สงขลา" อ.หาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ประชาธิปัตย์ และเสน่หานุสรณ์ 4 แสนบาท/ตร.ว. อ.ระโนด 50 บาท/ตร.ว. "สตูล" ถ.สตูลธานี และละงู-ปากบารา 9.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ทุ่งหว้า

70 บาท/ตร.ว. "สมุทรปราการ" อ.เมืองและพระสมุทรเจดีย์ถ.ศรีสุนทร ประโคนชัย และกายสิทธิ์ 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.เมือง และพระสมุทรเจดีย์ 500 บาท/ตร.ว. "สมุทรสงคราม" ถ.ประสิทธิ์พัฒนา และเพชรสมุทร 5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.อัมพวา 125 บาท/ตร.ว.

"สมุทรสาคร" อ.เมือง และกระทุ่มแบน ถ.เศรฐกิจ 1 และเพชรเกษม 6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.บ้านแพ้ว 250 บาท/ตร.ว. "สระแก้ว" ถ.เทศบาล 2.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ตาพระยา และโคกสูง 25 บาท/ตร.ว. "สระบุรี" ถ.พหลโยธิน 7 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.มวกเหล็ก 75 บาท/ตร.ว. "สิงห์บุรี" ถ.พันเรือง 7.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.อินทร์บุรี 90 บาท/ตร.ว.

บ้านด่านลานหอย 40 บาท/ตร.ว.

"สุโขทัย" ถ.วิถีถ่อง รามคำแหง 6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กงไกรลาศ บ้านด่านลานหอย 40 บาท/ตร.ว. "สุพรรณบุรี" ถ.พระพันวษา 7 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ด่านช้าง 30 บาท/ตร.ว. "สุราษฎร์ธานี" ถ.หน้าเมือง 1.5 แสนบาท/ตร.ว. อ.พุนพิน พนม ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ ไชยา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม วิภาวดี เคียนซา พระแสง ท่าฉาง ท่าชนะ เวียงสระ คีรีรัฐนิคม ชัยบุรี และบ้านตาขุน 100 บาท/ตร.ว. "สุรินทร์" ถ.ธนสาร 5.3 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กาบเชิง 40 บาท/ตร.ว. "หนองคาย" ถ.ประจักษ์ 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.สระใคร 40 บาท/ตร.ว.

"หนองบัวลำภู" ถ.วิจารณ์รังสรรค์ 3 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.นากลาง สุวรรณคูหา และศรีบุญเรือง 65 บาท/ตร.ว. "พระนครศรีอยุธยา" อ.บางปะอิน ถ.พหลโยธิน 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ผักไห่ และมหาราช 125 บาท/ตร.ว. "อ่างทอง" ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี, อ่างทอง-โพธิ์ทอง และเทศบาล 2 ที่ 5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.วิเศษชัยชาญ 100 บาท/ตร.ว. "อำนาจเจริญ" ถ.ชยางกูร และอรุณประเสริฐ 1.3 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ลืออำนาจ ปทุมราชวงศา และชานุมาน 75 บาท/ตร.ว. "อุดรธานี" ถ.โพศรี 1.5 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.กุมภวาปี ไชยวาน กู่แก้ว นายูง น้ำโสม และวังสามหมอ 50 บาท/ตร.ว. "อุตรดิตถ์" ถ.บรมอาสน์ 6 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.ท่าปลา 30 บาท/ตร.ว. "อุทัยธานี" ถ.ศรีอุทัย 3.2 หมื่นบาท/ตร.ว. อ.บ้านไร่ 10 บาท/ตร.ว. และ "อุบลราชธานี" ถ.ชยางกูร และอุปราช 1.1 แสนบาท/ตร.ว. และ อ.กุดข้าวปุ้น และศรีเมืองใหม่ 25 บาท/ตร.ว.

1 comment:

sandy said...نقل عفش الكويت رخيص نقل عفش الكويت رخيص
نقل عفش حولي نقل عفش حولي
نقل عفش المنطقة العاشرة نقل عفش المنطقة العاشرة
نقل عفش الجهراء نقل عفش الجهراء
نقل عفش الفروانية نقل عفش الفروانية
نقل عفش الكويت نقل عفش الكويت

Related Posts with Thumbnails